Advokat Dag Røed

Advokat Dag Røed har drevet advokatpraksis siden 1981.

Advokat Dag Røed har arbeidet særlig innenfor konkursrett, barnerett, familierett, arv og skifte ,rettsmekling, advokatmekling og prosedyre.

Advokat Dag Røed har i tillegg til juridisk utdanning, utdanning i pedagogikk og megling fra USA.

Advokat Dag Røed har og har hatt styreverv gjennom flere år.

Han har arbeidet innenfor offentlig virksomhet som kommuneadvokat og har erfaring med å bistå barn, foreldre og kommuner i barnevernsaker. 

Advokat Dag Røed har vært bobestyrer i en rekke næringsvirksomheter og har styrt avviklingen av en rekke store virksomheter.

Advokat Dag Røed har også vært oppnevnt som megler i domstolen gjennom mange år og har vært med på å løse mange saker. 

Foruten megling i domstolene driver han også med advokatmegling i regi av Den Norske Advokatforening. 

Han har lang erfaring med skifteoppgjør mellom ektefeller som går fra hverandre og dødsboskifter.

Advokat Dag Røed har i alle år vært prosessfullmektig i sivile saker for en rekke domstoler. 

Script logo