Advokat Helge Hjetland

Advokat Helge Hjetland, født 1952, har drevet advokatpraksis i Horten siden 1982. Før det arbeidet han som dommerfullmektig i Oslo og Horten. 

Advokat Hjetland har arbeidet med de fleste arbeidsfelt som advokat. Det gjelder så vel sivilrett, offentligrett og strafferett.

Advokat Hjetland har vært fast forsvarer for Nordre Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett siden 1986 og er det fortsatt. Han ble også antatt som fast bistandsadvokat for de samme retter fra 2011.

Advokat Hjetland har vært og er styreleder og styremedlem i flere bedrifter og andre virksomheter i Horten/Vestfold. Han har mange klienter fra næringslivet og offentlig virksomhet.

Han har siden 1993 vært oppnevnt som mekler etter barneloven og ekteskapsloven. Han arbeider fortsatt med det. I tillegg har han mekleroppdrag som ekstern rettsmekler for flere tingretter. Han arbeider også som advokatmekler.

Han har i over 30 år arbeidet med barnefordelingssaker og andre familiesaker, skifte- og arveoppgjør, også som bostyrer, husleie- og erstatningskrav, forretnings- og næringsliv, offentlig virksomhet, i tillegg til straffesaker som forsvarer og bistandsadvokat. Han arbeider også med eiendoms-mekling, begrenset til kontrakter og andre dokumenter samt oppgjøret mellom partene.

Advokat Hjetland har i alle år vært prosessfullmektig i mange rettssaker - så vel straffesaker som sivile saker for flere domstoler.

Script logo