Arbeidsområder

Å ha orden på økonomiske forhold i familien er en god forsikring mot belastende konflikter dersom noe uforutsett skulle oppstå. Dess mer som er klarlagt før et eventuelt brudd eller liknende skulle komme, dess lettere er det å få ordnet opp når slike situasjoner oppstår. Vi kan bistå med ektepakter, samboeravtaler, og annen økonomisk planlegging.

Det er dessverre slik, at selv de beste av oss har lett for å føle seg urettferdig behandlet når det kommer til økonomiske oppgjør. Vi kan hjelpe deg å se på saksforholdet med uhildede øyne. Vi hjelper med dialog eller prosess overfor motparten, og kan bistå med å løse konflikter.

Barnefordeling er dessverre også et tema mange har vanskelig for å bli enige om. Vi bistår også her med dialog, råd og eventuelt sakførsel.

Vi har erfaring med å bistå både barn, foreldre og kommuner i barnevernsaker. Erfaring fra flere sider bidrar til at vi lettere kan se saken fra flere vinkler, og gi deg bedre hjelp, enten du er et barn, en forelder, eller representerer en kommune.

Ofte kan mye løses ved at man får i stand en bedre dialog mellom partene. Vi kan bistå i møte med kommunen, med å gi råd og veiledning, eller med å klage og føre sak for fylkesnemnda eller retten dersom saken har kommet så langt.

Hvis det er aktuelt med vedtak i fylkesnemnda i din sak, har du rett til fri rettshjelp. Vi hjelper deg med dette.

Vi kan bistå med utarbeidelse av testament og rådgivning i forhold til andre arverettslige spørsmål.

Vi kan bistå med arveoppgjør for de etterlatte etter dødsfall. Velger man å skifte privat, slipper man gebyr til skifteretten for offentlig skifte. En av våre advokater kan da opptre som bobestyrer for dødsboet. Dette gir en ryddig ordning for de etterlatte, som slipper å forholde seg direkte til forskjellige offentlige krav.

Uskifte er en ordning som kan virke som det eneste fornuftige for en gjenværende ektefelle, men det er viktig å være oppmerksom på de begrensninger ordningen har.

Vi gir en forhåndsvurdering av hva som er fornuftig i ditt forhold.

Vi tar oppdrag for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Arbeidstaker vil normalt ha rett til fri rettshjelp i oppsigelsessak.

Vi kan bidra med rådgivning og bistand i oppsigelsessaker, utarbeidelse av kontrakter og andre dokumeneter i samarbeid med oppdragsgiver.

Vurderinger og utforming av konkurransklausuler og andre vilkår i arbeidsavtaler krever god kjennskap til lovverk og rettspraksis. Vi bistår også i forhold til dette, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Det stilles strenge krav til formelt riktig saksgang ved oppsigelse og permitteringer. Du gjør saken enklere for deg ved å ta tidlig kontakt, men har du havnet i et uføre, er gode råd enda viktigere.

 

Script logo