Priser

Prisene er avhengige av oppdragets karakter.

Vi yter fri rettshjelp i saker som er dekket av ordningen.

Din forsikring vil kunne dekke rettshjelp i tvister du måtte havne i. Vi kontakter forsikringsselskapet ditt dersom dette er aktuelt.

Når vi har fått et oppdrag av deg, og oppdraget omfatter en viss arbeidsmengde, sender vi deg en oppdragsbekreftelse hvor vi informerer om prising, og om dine og våre rettigheter og plikter i forhold til oppdraget.

Script logo